Звіт

про основні результати діяльності ДП «УСС»

за І квартал 2017 року