Звіт

про результати діяльності ДП «УСС»

за 2014 рік

 

Основна діяльність підприємства в 2014 році полягала у створенні, розвитку та забезпеченні функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку, наданні послуг в мережі НСКЗ, проведенні державних експертиз, наданні послуг в галузі захисту інформації тощо.

Зокрема, в 2014 році підприємство виконало роботи та надало послуги:

- за договором з Держаною міграційною службою України (далі – ДМСУ) на закупівлю обладнання, спеціального програмного забезпечення та послуг для створення підсистем «Біженці», «Іноземці» та «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, організації каналів зв’язку ДМСУ та МВС з їх територіальними підрозділами і доукомплектування територіальних органів ДМСУ автоматизованими робочими місцями для видачі паспортів,

- з поставки спеціалізованого програмного комплексу для ТОВ «ЗАС»,

- із захисту інформації для Апеляційного суду м. Києва,

- із захисту інформації для поліграфкомбінату «Україна»,

- поставляло засоби КЗІ,

- організувало канал зв’язку для ЦВК,

- з захищеного доступу до мережі Інтернет,

- з захищеного мобільного зв’язку абонентам захищеної телефонної мережі ДП «УСС»,

- електронного цифрового підпису.

 

Облікова кількість штатних працівників на 31.12.2014 становила 57 осіб.

 

Щорічно відбувається скорочення надходжень від надання послуг в мережі НСКЗ. Головною причиною недоотримання доходів від основних споживачів послуг (бюджетні установи, міністерства та відомства) є відмова користувачів від отримання послуг у зв’язку з відсутністю або обмеженням бюджетного фінансування, що призводить до повільного укладання договорів або відмовою взагалі.

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

               тис.грн.

Показники

2012

2013

2014

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

55703,0

182532,0

39264,0

Інші операційні доходи

210,0

356,0

659,0

Інші фінансові доходи

22,0

43,0

0,0

Інші доходи

1346,0

1346,0

1346,0

Собівартість реалізованих послуг

53812,0

182238,0

39657,0

Адміністративні витрати

2810,0

3707,0

3221,0

Витрати на збут

0,0

1,0

32,0

Інші операційні витрати

503,0

514,0

1013,0