Звіт

про основні результати діяльності ДП «УСС»

за 1 квартал 2015 року

 

Операційна діяльність державного підприємства «Українські спеціальні системи» в 1 кварталі 2015 році полягала у:

- забезпеченні функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку, наданні послуг в мережі НСКЗ, проведенні державних експертиз, наданні послуг в галузі захисту інформації тощо.

Зокрема, в 1 кварталі 2015 року підприємство завершило виконання договору з Держаною міграційною службою України (далі – ДМСУ) на закупівлю обладнання, спеціального програмного забезпечення та послуг для створення підсистем «Біженці», «Іноземці» та «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, організації каналів зв’язку ДМСУ та МВС з їх територіальними підрозділами і доукомплектування територіальних органів ДМСУ автоматизованими робочими місцями для видачі паспортів.

 

У І кварталі 2015 року ДП «УСС» приймало участь та визначено переможцем у конкурсних торгах, що проводились:

- ДП «Зовнішторгвидав України» («Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (послуги захищеного Інтернету);

- ДП «Зовнішторгвидав України» (Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н.в.і.у. (послуги з розміщення апаратно-програмного комплексу (серверу з програмним забезпеченням) з організацією захищеного каналу зв’язку від серверу до провайдера доступу до мережі Інтернет);

-  Службою безпеки України (Послуги конфіденційного зв’язку);

- Державною фіскальною службою України (Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (Надання послуг захищеного доступу до мережі Інтернет);

- Державною фіскальною службою України (Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку (Забезпечення зв’язку між ДФС та міністерствами і відомствами, з використанням Національної системи конфіденційного зв’язку).

Чистий дохід підприємства від основної діяльності склав 123,5 млн. грн. Отримано 80,0 тис. грн. прибутку.

Облікова кількість штатних працівників на 31.03.2015 становила 54 особи.

 

 

Звіт

 

про основні результати діяльності ДП «УСС»

 

за І півріччя 2015 року

 

 

 

Операційна діяльність державного підприємства «Українські спеціальні системи» в І півріччі 2015 році полягала у:

 

-        забезпеченні функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку (далі – НСКЗ),

 

-        наданні послуг захищеного та відкритого зв’язку абонентам спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи НСКЗ,

 

-        проведенні державних експертиз,

 

-        наданні послуг в галузі захисту інформації,

 

-        наданні послуг електронного цифрового підпису.

 

 

 

У І півріччі 2015 року ДП «УСС» приймало участь та визначено переможцем у конкурсних торгах, що проводились:

 

- ДП «Зовнішторгвидав України» (послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами (послуги захищеного Інтернету); послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н.в.і.у. (послуги з розміщення апаратно-програмного комплексу (серверу з програмним забезпеченням) з організацією захищеного каналу зв’язку від серверу до провайдера доступу до мережі Інтернет);

 

- Службою безпеки України (послуги конфіденційного зв’язку);

 

- Державною фіскальною службою України (послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами);

 

- Державною фіскальною службою України (послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку (забезпечення зв’язку між ДФС та міністерствами і відомствами, з використанням НСКЗ);

 

- Державною міграційною службою України (послуги з розроблення програмного комплексу для запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу, чи спеціальний статус особи, в які імплантовано безконтактний електронний носій, забезпечення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання або місця перебування; послуги конфіденційного зв’язку щодо захищеної передачі даних мережами проводового електрозв’язку з використанням ресурсу НСКЗ; послуги конфіденційного зв’язку щодо захищеної передачі даних мережами проводового електрозв’язку з використанням ресурсу НСКЗ для підсистеми «Аркан» ДМС України; послуги конфіденційного зв’язку щодо захищеної передачі даних мережами проводового електрозв’язку з використанням ресурсу НСКЗ для територіальних органів).

 

Чистий дохід підприємства від основної діяльності за перше півріччя 2015 року склав 124,5 млн. грн.

 

Облікова кількість штатних працівників на 30.06.2015 становить 52 особи.


 

Звіт про основні результати діяльності ДП «УСС»

за 9 місяців 2015 року

  Операційна діяльність державного підприємства «Українські спеціальні системи» в 2015 році полягала у:

- забезпеченні функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку (далі - НСКЗ), а саме підтриманні в працездатному стані складових частин НСКЗ: стаціонарної компоненти - транспортна мережа;

- абонентські пункти органів виконавчої влади (обладнання);

- відомчі підсистеми міністерств та відомств, які функціонують на базі НСКЗ (обладнання);

- мобільної складової - підтримка в працездатному стані мобільних терміналів;

- надання послуг захищеного мобільного зв'язку абонентам захищеної телефонної мережі ДП «УСС»;

- наданні послуг захищеного та відкритого зв'язку абонентам спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи НСКЗ;

- проведенні державних експертиз;

- наданні послуг в галузі захисту інформації;

- наданні послуг електронного цифрового підпису.


Основними споживачами послуг ДП «УСС» за 9 місяців 2015 року є:

- Державна міграційна служба України;

- ДП «Зовнішторгвидав України»;

- Служба безпеки України;

- Державна фіскальна служба України;

- Апеляційний суд м. Києва;

- ЦВК;

- Міністерство оборони України.


Чистий дохід підприємства від основної діяльності за 9 місяців 2015 року склав 127,2 млн. грн., чистий прибуток склав 33,0 тис. грн.

Облікова кількість штатних працівників на 30.09.2015 становить 54 особи.


 

Звіт

 

про основні результати діяльності ДП «УСС» за 2015 рік

 

 

 

Основна діяльність державного підприємства «Українські спеціальні системи» в 2015 році полягала у забезпеченні функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку (далі – НСКЗ), а саме підтриманні в працездатному стані складових частин НСКЗ:

 

стаціонарної компоненти - транспортної мережі;

 

-                            абонентських пунктів органів виконавчої влади (обладнання);

 

-               відомчих підсистем міністерств та відомств, які функціонують на базі НСКЗ (обладнання);

 

- мобільної складової - підтримки в працездатному стані мобільних терміналів;

 

-  наданні послуг захищеного мобільного зв’язку абонентам захищеної телефонної мережі ДП «УСС»;

 

-        наданні послуг захищеного та відкритого зв’язку абонентам спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи НСКЗ;

 

-        проведенні державних експертиз;

 

-        наданні послуг в галузі захисту інформації;

 

-        наданні послуг електронного цифрового підпису.

 

 

 

Основні споживачі послуг ДП «УСС» у 2015 році:

 

- Державна міграційна служба України;

 

- ДП «Зовнішторгвидав України»;

 

- Служба безпеки України;

 

- Державна фіскальна служба України;

 

- Апеляційний суд м. Києва;

 

- Центральна виборча комісія,

 

- Міністерство оборони України,

 

- Управління державної охорони України,

 

- Рахункова палата,

 

- Міністерство освіти і науки України,

 

- Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,

 

- Міністерство аграрної політики України,

 

- Міністерство внутрішніх справ України,

 

- ДП "Поліграфкомбінат «Україна",

 

- Апарат Ради національної безпеки і оборони України,

 

- Пенсійний фонд України,

 

- Служба зовнішньої розвідки України.

 

- Міністерство фінансів України,

 

- Міністерство закордонних справ України.

 

 

 

Чистий дохід підприємства від основної діяльності у 2015 році склав 183398 тис. грн., чистий прибуток склав 490 тис. грн.

 

Облікова кількість штатних працівників становить 54 особи.