Звіт

про основні результати діяльності ДП «УСС»

за І квартал 2018 року

 

 

 

Звіт

про основні результати діяльності ДП «УСС»

за IІ квартал 2017 року 

Звіт ДП «УСС»

 

за І півріччя 2018 року

S0100113-Ф1.-Баланс327987-1

S0100113-Ф1.-Баланс327987-2

S0100213-Ф2.-Звіт-про-фінансові-результати-(в-тисячах)327988-1

S0100213-Ф2.-Звіт-про-фінансові-результати-(в-тисячах)327988-2

S0100309-Ф3.-Звiт-про-рух-грошових-коштiв-(за-прямим-методом)328688-1

S0100309-Ф3.-Звiт-про-рух-грошових-коштiв-(за-прямим-методом)328688-2

S0104008-Ф4.-Звіт-про-власний-капітал328689-1

S0104008-Ф4.-Звіт-про-власний-капітал328689-2