Про Державне підприємство "Українські спеціальні системи":

Державне підприємство "Українські спеціальні системи" (далі – ДП "УСС") - оператор з надання послуг конфіденційного зв'язку. Відповідно до Статуту ДП "УСС", предметом його діяльності є розгортання та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку (далі - НСКЗ), прийняття комплексних рішень щодо захисту інформаційних ресурсів, надання послуг з конфіденційного та електрозв`язку, захищеного доступу до мережі Інтернет, проведення робіт із створення та атестації комплексних систем захисту інформації, проведення державних експертиз,  впровадження единої системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Місія:

 

Державне підприємство "Українські спеціальні системи" вбачає свою місію в тому, щоб бути лідером на ринку послуг конфіденційного зв’язку України:

 • розвиток та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв’язку на стабільно високому рівні;
 • задоволення потреб підприємств, установ, організацій, а також громадян України в послугах конфіденційного зв’язку високої якості та захисту інформації;
 • досягнення високих фінансових результатів діяльності підприємства;
 • створення та застосування сучасних технологій з метою захисту інформаційних ресурсів;
 • проведення високоякісних робіт зі створення або атестації комплексних систем захисту інформації;
 • проведення державних експертиз, як організатор експертизи, який підпорядкований Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • створення, забезпечення стабільного функціонування, надійного захисту та постійної оптимізація єдиної системи електронного документообігу, як загальнодержавної системи електронного суспільства України;
 • надання послуг електронного цифрового підпису в усі соціальні сфери суспільства з використанням сучасних криптографічних технологій України та світ;
 • надання послуг спеціального стільникового зв’язку на якісно новому для України рівні;
 • впровадження в Україні систем управління інформаційною безпекою у відповідності до міжнародних стандартів перевірених часом та визнаних світовим суспільством;
 • забезпечення інноваційного лідерства в розробці та побудові систем захисту інформації;
 • досягнення досконалості в усьому, що ми створюємо;
 • зміцнення довіри споживачів до якості наших товарів та послуг.

Історія Державного підприємства "Українські спеціальні системи":

В січні 2002 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку", положеннями Закону передбачено створення загальнодержавної спеціальної системи зв'язку подвійного призначення, в якій за допомогою криптографічних та технічних засобів має бути забезпечено обмін конфіденційною інформацією в інтересах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності.

З метою забезпечення розгортання та функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку, на виконання вимог Закону, Президент України видав указ від 4 липня 2002 року N 614/2002 "Питання забезпечення діяльності Національної системи конфіденційного зв'язку", відповідно до якого Службі безпеки України доручено розробити Державну програму створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку, а Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України - створити спеціалізоване державне підприємство.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1520 "Про затвердження Державної програми створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку" програму було затверджено. В межах своєї компетенції, відповідно до підпункту 22 пункту 4 Положення про Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, затвердженого указом Президента України від 06 жовтня 2000 року № 1120/2000, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України 6 грудня 2002 року видав наказ №82 "Про створення Державного підприємства "Українські спеціальні системи", згідно з яким створено Державне підприємство "Українські спеціальні системи" та віднесено до сфери управління зазначеного Департаменту.

Запис в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України щодо реєстрації Державного підприємства "Українські спеціальні системи" здійснено 9 січня 2003 року, після завершення повної процедури реєстрації, в лютому 2003 року Державним підприємством "Українські спеціальні системи" розпочато свою діяльність. В подальшому відповідно до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" правонаступником Департаменту стала Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України до сфери управління якої Державне підприємство "Українські спеціальні системи" віднесено сьогодні.