Історія Державного підприємства "Українські спеціальні системи":

В січні 2002 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку", положеннями Закону передбачено створення загальнодержавної спеціальної системи зв'язку подвійного призначення, в якій за допомогою криптографічних та технічних засобів має бути забезпечено обмін конфіденційною інформацією в інтересах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності.

З метою забезпечення розгортання та функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку, на виконання вимог Закону, Президент України видав указ від 4 липня 2002 року N 614/2002 "Питання забезпечення діяльності Національної системи конфіденційного зв'язку", відповідно до якого Службі безпеки України доручено розробити Державну програму створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку, а Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України - створити спеціалізоване державне підприємство.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1520 "Про затвердження Державної програми створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку" програму було затверджено. В межах своєї компетенції, відповідно до підпункту 22 пункту 4 Положення про Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, затвердженого указом Президента України від 06 жовтня 2000 року № 1120/2000, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України 6 грудня 2002 року видав наказ №82 "Про створення Державного підприємства "Українські спеціальні системи", згідно з яким створено Державне підприємство "Українські спеціальні системи" та віднесено до сфери управління зазначеного Департаменту.

Запис в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України щодо реєстрації Державного підприємства "Українські спеціальні системи" здійснено 9 січня 2003 року, після завершення повної процедури реєстрації, в лютому 2003 року Державним підприємством "Українські спеціальні системи" розпочато свою діяльність. В подальшому відповідно до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" правонаступником Департаменту стала Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України до сфери управління якої Державне підприємство "Українські спеціальні системи" віднесено сьогодні.