ІТ аутсорсинг або надання послуг з обслуговування інформаційних систем:

Аутсорсинг (від англ. Outsourcing: (outer-source-using) використання зовнішнього ресурсу) - передача однією організацією на підставі договірних відносин певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній області. Наявність бізнес-процесу є відмінною рисою аутсорсинга від різних інших форм надання послуг та абонентського обслуговування.
 
Головним джерелом економії витрат за допомогою аутсорсингу є підвищення ефективності підприємства в цілому і поява можливості звільнити відповідні організаційні, фінансові та людські ресурси, щоб розвивати нові напрямки, або сконцентрувати зусилля на існуючих, що вимагають підвищеної уваги.

Встановлення Linux CentOS.
Встановлення, налаштування та оптимізація Apache2, MySQL, PHP.
Налаштування Firewall.
Міграція домену на NS сервера Державного підприємства "Українські спеціальні системи".
Створення аккаунтів користувачів та необхідних прав доступу.
Створення ключової пари для авторизації по SSH.
 

Вартість становить: 470 грн. 00 коп. (разом з ПДВ).