Дослідно-конструкторські роботи з криптографічного та технічного захисту інформації:


Метою проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт є впровадження нових засобів (зразків) технічного або криптографічного захисту інформації, створення програмних засобів захисту інформації, розробка апаратних та програмно-апаратних засобів технічного або криптографічного захисту інформації, методик до них.

Для досягнення зазначеної мети вирішуються наступні завдання:

  • бізнес-моделювання;
  • формулювання вимог до науково-дослідної  або дослідно-конструкторської роботи, розробка технічного завдання;
  • проведення наукових досліджень;
  • проведення патентного  пошуку;
  • ескізне проектування;
  • виготовлення та проведення випробувань дослідних зразків;
  • робоче проектування та виробництво дослідних і дрібносерійних зразків продукції, що передують запуску нового продукту або системи в промислове виробництво або експлуатацію;
  • патентування.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи виконуються на замовлення. Ціноутворення стосовно вартості науково-дослідні та дослідно-конструкторських робіт формуються індивідуально для кожного замовника відповідно до об’єму робіт, які необхідно провести та їх калькуляції.