Супутниковий NTP-час:

Послуга надання сигналів (значення) точного часу забезпечується спеціалізованим апаратно - програмним комплексом Державного підприємства "Українські спеціальні системи", що забезпечує отримання значення точного часу від штучних супутників землі з використанням GPS-приймача та з використанням "сервера точного часу" та спеціалізованого програмного забезпечення забезпечує надання послуг сигналів точного часу за NTP-протоколом в спеціалізовані мережі, що не мають доступу до глобальної мережі Інтернет (Національна система конфіденційного зв’язку (закрита підсистема) та інші відомчі системи спеціального призначення за умови підключення захищеним каналом зв’язку).

Схематична ілюстрація роботи NTP-сервера USS.

Схема ілюструє загальну структуру NTP-сервера USS, схематично відображено отримання GPS-приймачем сигналів точного часу від штучного супутника землі з подальшим опрацюванням такого значення NTP-сервером та наданням значень точного часу кінцевим користувачам 

З фінансових питань та питань укладення Договору про надання послуг: (044) 481-49-56.
З питань технічної підтримки: (044) 481-49-63.